tisdag 26 september 2017
Omsusad. World Maritime University i Malmö var årets värd för firandet Världssjöfartens dag. Ulf Siwe och STM drog flest frågor.

Stiger. Farledsavgiften höjs nästa år med nio procent, samtidigt införs den nya avgiftsmodellen.

Främst från Danmark. Både antalet hanterade passagerare och mängden varor ökade i de svenska hamnarna enligt statistik från Trafikanalys.

Störst i Skandinavien. Antalet importerade och exporterade bilar i Göteborgs hamn ökade med tolv procent under det första kvartalet.

Drabbat näringsliv. Hamnkonfliktens konsekvenser är stora, både vad gäller ekonomi och miljö, säger John Wedel på Business Region Göteborg som analyserat konflikten.
Läge att satsa. Näringslivets transportråd tycker att det nu borde vara läge för infrastruktursatsningar, något man inte tycker prioriteras i budgetpropositionen.

Positiv framtid. Den nyligen presenterade budgetpropositionen skapar tillfälle för ett transportlandskap i framkant, enligt Ostkusthamnar i samverkan.

Tom tank. Dielesloljan i den tank som ligger i farozonen när Atlantic ska dras flott från grundet har nu pumpats över till en tankbil på pråm.

På grund. Lastfartyget Atlantic gick i grund söder om Oskarshamn tidigt på lördag morgon.

Ett lyft. Under en två veckors dockning har Mariella bland annat fått ett modernare café.
Söker lösning. Viking Supply Ships AB föreslår nyemission för att säkerställa ett tillräckligt rörelsekapital för dotterbolag.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50