onsdag 29 november 2023
Utnämning. Årets Sjöfartsprofil enligt Göta Älvklubben är Carl-Johan Hagman, tidigare rederichef på Stena och nu Europachef för japanska rederigiganten NYK.
Leverans. Under måndagen levererades Icon of the Seas till amerikanska rederiet Royal Caribbean International från Meyer Turku i Åbo. Det är världens största kryssningsfartyg och det första av tre beställda fartyg från varvet. 
Störning. Svår torka skapar trafikstockning i Panamakanalen då antalet fartygspassager begränsas. Läget väntas bli värre den närmaste tiden och påverkar rederier som Wallenius Wilhelmsen och Stena Bulk.

Propellerblad. Tallink Silja har inlett ett pilotprojekt på fartyget Baltic Queen med en ny typ av propellerblad som ska minska bränsleförbrukningen och därmed minska utsläppen. 
Övning. Öva inför kris var namnet på ett seminarium i Göteborg om säkerhetsträning ombord. Bland annat diskuterades VR-teknikens fördelar och utmaningar. 
Rekord. I lördags nådde Eckerö Linjen en historisk milstolpe när den miljonte passageraren för året välkomnades ombord på M/S Eckerö.

Inställda avgångar. Tallink Silja ställer in två avgångar med Baltic Queen mellan Stockholm och Tallinn eftersom fartyget behöver repareras efter nattens oväder.
Fartygsdop. Under onsdagen höll Proman Stena Bulk en namnceremoni för de båda metanoltankfartygen Stena Provident och Stena Progressive, de sista fartygen i bolagens joint venture-samarbete.
Affärer. Viking Line fortsätter att köpa aktier i Eckerö. Under onsdagen meddelade Viking Line att bolaget numera ser Rederiaktiebolaget Eckerö som ett ägarintressebolag.

Nybyggen. Beställningarna på nybyggen fortsätter att trilla in för Uddevallabaserade FKAB Marine Design. Stolt Tankers har lagt en order på 6 + 6 kemikalietankfartyg på 38.000 dwt baserat på bolagets design.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50