onsdag 15 november 2023
Nybyggnad. FKAB Marine Design har fått ett nybyggnadsprojekt från en europeisk redare som består av en beställning på fyra MR-tankfartyg om 41.000 dwt.
Evenemang. Inslagen på årets Sjöfartsentusiastdag täckte sådant som gigantiska momspålagor på skeppsmäklare och fortsatt frustration kring gränspolisens visering av sjömän. Dessutom att sötebrödsdagarna nu verkar vara över för linjesjöfarten.
Sjösättning. I slutet av förra veckan sjösattes Thun Resource i tyska Leer. Det är Thun Tankers första av sex nybyggen i R-klassen och som kommer att gå i charter för Nynas AB.

Efterarbete. Marco Polo har lämnat Sverige och ligger nu på varv i Polen. Räddningsinsatsen efter grundstötningen är avslutad och nu väntar efterarbetet.
Omflaggning. De sjöfackliga organisationerna är besvikna över Viking Lines beslut att sätta finsk istället för svensk flagg på Viking Cinderella.

Laddning. Som första färjor i världen kan nu Öresundslinjens batterifärjor Aurora och Tycho Brahe erbjuda passagerare elbilsladdning ombord.
Bakterier. Tallink Silja har ställt in flera avgångar med Silja Serenade på linjen mellan Stockholm och Helsingfors på grund av legionellabakterier i fartygets vattensystem.
Branschråd. Nya regler för lotsplikt stod högt på agendan när Sjöfartsverket höll sin årliga sjöfartsdag. Farledsavgifter och nya isbrytare togs också upp. Den stundtals irriterade stämningen på förra årets branschdag uteblev helt i år.

Projekt. Digitalisering är bra, men tekniken upplevs ofta som omogen och att den har en del buggar. Det är några av slutsatserna från ett projekt om digitaliseringens påverkan ombord på fartyg.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50