torsdag 7 januari 2016
Tunga pjäser. Dockstavarvet ska bygga två lotsbåtar på över 100 ton vardera, största lotsbåtarna i modern tid.

Nummer ett. Det första LNG-drivna tankfartyget i en kvartett för Terntank har sjösatts i Kina.

Beställning på gång. Varven har tid till 15 februari att lämna in anbud på Färjerederiets nya vägfärja.

Ännu djupare. Sverige har avtalat med Finland och Estland om att utreda möjligheterna att utöka samarbetet inom isbrytning.
Från årsskiftet. Enligt Sjöfartsverket är syftet med höjningen att uppnå full kostnadstäckning för lotsningsverksamheten.

Charter. P-MAX-fartygens egenskaper kan utnyttjas väl i traden mellan Korea, Japan och Kina.

Byter. Pråmarna Bison och Mursu byter ägare sinsemellan.

Planenligt underhåll. Wasaline har ingått ett femårigt serviceavtal för Wasa Express med motortillverkaren Wärtsilä.

Mer sjötrafik. Luleå hamn ansluter sig till organisationen Ostkusthamnar i samverkan för att försöka främja sjöfarten längs ostkusten.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50