tisdag 25 augusti 2015
Verkliga data. En ny studie från bland annat Sjöfartshögskolan visar att vissa fartyg kraftigt kan öka sin energieffektivitet genom att omvandla spillvärme till el.

Ersätts av Stena Gothica. Stena Scanrail gör under tisdagen sin sista tur för Stena efter 28 år på linjen Göteborg – Fredrikshamn.

Vad är det för något ni har lyft ut ur Arendalshallen? Apply Emtungas vd om att bygga åttavåningshus till bostadsplattformar, fulla orderböcker och konjunktursvängningar.

Körde på HFO. Norska myndigheter har namngivit det första fartyget som brutit mot SECA-reglerna.

Satsning. Halmstad kommun investerar stort i HallandsHamnar Halmstad, bland annat genom att förlänga och förstärka kajen.
Nytt uppdrag. Kustbevakningen skickar patrullbåten KBV 477 till vattnen mellan Grekland och Turkiet, samtidigt som KBV 001 inom kort avslutar sitt uppdrag.

”Bra för miljön”. Stockholms Hamnar tror att den nya hamnen Norvik innebär en flyttning av gods från land- till sjötransporter.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50