lördag 9 maj 2020
Nytt avtal. Får vara kvar vid Masthuggsterminalen till 2035, samtidigt som tysklandstrafiken ska bort från Majnabbe ”så fort som möjligt”.

På plats. Den första bottensektionen till Tallinks 49.000 GT nybygge Megastar är på plats i dockan i Åbo.

Nästa fas. Södertälje hamn har fått tillstånd att nästan fördubbla sin bränslehantering.

Ny kaj. Kryssningstrafiken på Gotland får bättre förutsättningar med ny kaj och terminal.

Dyster läsning. Det väntas bli hård konkurrens om jobben för fartygsbefäl och matroser framöver. För maskinbefäl ser det något bättre ut.
Rekord i kryssning. Stockholms Hamnar noterade de högsta antalet internationella kryssningspassagerare någonsin under 2015, och även stabila volymer inom godshanteringen.

Nybygge. Ett isgående passagerarfartyg planeras för Stockholms skärgård för leverans 2018.

Fler tåg. Green Cargo kör numera två tåg per dag till Karlshamns hamn.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50