torsdag 17 januari 2019
Först ut. Stena Lines första E-Flexer har nu lämnat torrdockan på varvet i Kina. Hon ska heta Stena Estrid.

Stabilt. Godshanteringen minskade något i de svenska hamnarna, enligt Trafikanalys sjötrafiksrapport för tredje kvartalet 2018.

Inga skador. Rix Emerald, som nyligen gick på grund utanför Landskrona, har nu bogserats i hamn.

PCTC-fartyg. Stena Rederi och Glovis Europe vill samarbeta om short-sea-trafik inom Europa.

Stort projekt. Den stora utbyggnaden av Ystad hamn kommer delvis att bekostas med EU-medel.
Rekordmånader. Eckerö Line noterar månadsrekord både i november och december 2018.

Bildäckslösningar. Tallink inleder forskningsprojekt i samarbete med Tallinns tekniska högskola TalTech.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50