lördag 9 maj 2020
Stena Impero. Erik Hånell, vd för Stena Bulk, har skickat en officiell vädjan till de ledande politikerna i de länder besättningen kommer från.

Max 0,5. Speciellt för marknaden i Nordvästeuropa har Neste tagit fram en ny 0,5 procents marin bunkerolja inför 2020.

Ljusning. Kim Ullman, vd på Concordia Maritime, tror på en vändning av den svaga tankmarknaden under hösten.

Saneras. Vraket Lindesnäs utanför Nyköping står näst på tur att tömmas på olja för att eliminera risken för utsläpp nära känsliga naturområden.

Rotorsegel. Scandlines utrustar sin hybridfärja Copenhagen med rotorsegel.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50