lördag 9 maj 2020
Ny generation. Stena Bulk beställer två 49.900 dwt IMOIIMeMax-tankers som ska drivas med metanol.

Nytt samarbete. Det första eventet inom samarbetsprojektet Fairway Forward ägde rum på onsdagen i Helsingfors.

Nordisk tvistelösning. Noma, det nordiska regelverket för skiljeförfaranden, blir allt mer accepterat i Norge och Danmark. Men i Sverige och Finland går det trögare.

Ny statistik. Svensk Sjöfarts färska nyckeltal visar att det går uppåt för den svenska handelssjöfarten. Även om antalet fartyg minskat något.
Breddat gasutbud. För att möta ökad efterfrågan på LNG har Gasum börjat använda Swedegas anläggning i energihamnen i Göteborg.

Farligt gods. IMDG-koden, farligt avfall på roro-fartyg och bristande farligt gods-märkning avhandlades på Farligt gods-konferensen förra veckan.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50