torsdag 16 augusti 2018
Utmärkelse. Chamber of Shipping of America uppmärksammar Stena Blue Sky med anledning av en räddningsoperation i fjol.

Toppmöte. På möte med vice statsminster Isabella Lövin diskuterade Thunbolagen lotsplikt, Hisingbron och närsjöfart. Johan Källsson tyckte att det var toppen.

Regnbågsflagg. Stena Line är sponsor till EuroPride 2018 i Göteborg.

Nya linjer. Med åtta nya pendelbåtslinjer vill C på allvar återuppbygga Stockholm som pendelbåtsstad.

Obetydlig förbättring. Viking Line redovisar i stort sett oförändrat halvårsresultat trots lägre omsättning.
Hoppas på vändning. Concordia Maritime gör ett svagt andrakvartal, men mycket tyder nu på en vändning för tanksegmentet.

Rikt men fattigt. Landet Guinea är rikt, men folket hör till Afrikas fattigaste. Under tio månader kommer Mercy Ships att bistå med gratis sjukvård.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50