tisdag 1 juli 2014
Kupp. Sveriges Redareförening har lanserat manifestet ”Ja till svensk sjöfart” som kan innebära 400 svenskflaggade fartyg till 2020 – om politiken hänger med.

Invigning. Lighthouse som såg dagens ljus 2006 växlar upp och går från ett västsvenskt kompetenscenter till ett nationellt. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd invigde officiellt i Almedalen.

Ny verksamhet. Saab utvidgar sin verksamhet att omfatta utveckling och konstruktion av ubåtar och ytstridsfartyg genom köp av före detta Kockums.

Miljöoperation. Oljeuppsamling pågår vid det läckande vraket från lastfartyget Immen, som förliste 1977.

Almedalen. Under måndagsförmiddagen lanserade Sjöfartsforum sitt maritima valmanifest – politikerna stödjer förslagen även om många vill se mer långtgående förslag.
Paneldebatt. Enligt infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd är den maritima strategin en pågående proces där inget är hugget i sten.

Underleverantörer. Hallå där, Karina Linnér, vd för Svenskt Marintekniskt Forum, som är på plats i Almedalen.

Bildspel. Kolla in Sjöfartstidningens bilder från Visby och Almedalen utanför den maritima mötesplatsen!

Många åsikter. ”Politikerna kan säga hur mycket som helst om konkurrensneutrala trafikavgifter, men vi är långtifrån därifrån”, säger Berit Blomqvist, vd Sveriges Skeppsmäklareförening.

Hur går det i Almedalen? Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening, om cirkusen i Visby, intresset för sjöfarten och ett späckat schema.
Nära mål. Arbets- och näringsministeriet i Finland meddelar att bitarna börjar falla på plats för köpet av STX Finlands varv i Åbo tillsammans med tyska Meyer Werft.

Vad gör Sjöfartsverket på Almedalen? Pressansvarige Daniel Lindblad om sjömätning och om att 55 procent av all havsbotten mättes senast på 1800-talet.

Miljörabatt. Göteborgs Hamn beviljar betydande reduceringar av hamnavgifterna för miljöanpassade fartyg.

Almedalen. ”Vi fraktar enorma mängder gods från norr till söder varje dag, motsvarande ett eiffeltorn”, säger Niklas Nordström, (S), kommunalråd i Luleå.

Tillväxtstrategi. Norden har en stor potential för tillväxt inom affärsverksamheten anser ledningen för Man Diesel & Turbo.

Internrekrytering. Kustbevakningens generaldirektör Judith Melin efterträds av den nuvarande överdirektören för myndigheten.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50