tisdag 23 april 2013
”Ständigt mindre volymer. ” Låga chaufförslöner har gjort att mycket gods flyttats från trailers till chaufförsbundna enheter.

Inga nya pengar. Försöket att få in 150 friska miljoner USD i Floatel misslyckade. Ingen ko på isen för det.

Proposition överlämnad. Regeringen vill att sjöfartsstödet utvidgas till att omfatta fler fartygstyper än bara last- och passagerarfartyg.

Svavelreglerna 2015. Enligt utskottet kommer reglerna att göra det svårare för svenska rederier att konkurrera med andra länder.

”Illegal strejk”. Finnsteve lägger ned stuveriarbetet för en dag i Nordsjöhamnen.
Fem produkttankers. Försäljningen av fartygen en följd av en optionsrättighet utnyttjat av ett bankkonsortium.

I rätt tid. TUI Cruises utgår från att avtalet håller och deras nybyggen färdigställs av Åbovarvet.

Byter ägare. Tallink har nu tagit över före detta Viking Line-färjan Isabella.

Vårtecken. Till följd av det milda vädret och den snabbt försvinnande isen minskar nu antalet verksamma isbrytare i rask takt.

Gäller två supplyfartyg. Uppges innebära en kraftig ökning av orderboken från och med den 1 januari 2013.
Delseger för redarna. Ratificera Hong Kong-konventionen i stället för att skapa regionala regler för fartygsåtervinning är redarnas budskap till EU.

Tvingades välja. Valde att satsa på helt nya katamaranfärjor istället för att fullfölja sina omtalade LNG-planer.

Varvet hinner inte. Behöver ytterligare tid på sig för att testa motorer och annan teknisk utrustning.

Eckerö Shipping. Ska betona samhörigheten inom rederiet och göra kopplingen till moderbolaget tydligare.

Akut kris. Enligt Yle kan slutet vara nära för STX Finlands varv men näringsministern kommenterar inte uppgifterna.

Oljan upp fem procent. Samtidigt har både roro-trafiken, containertrafiken och bilhanteringen minskat sedan förra året.

Stort missnöje. Resultatlöst krismöte efter att redare och lastägare protesterat mot nya operatören APM Terminals kraftiga tariffhöjningar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50