lördag 9 maj 2020
Färre sökande. Liksom tidigare år står många platser på sjöbefälsutbildningarna tomma.

Tillbaka. För tio år sedan orsakade rekryteringskampanjen Sjöfartskaravanen sökfest till sjöfartsutbildningarna. Nu blir det en repris på kampanjen.

Etapp 1. Bygget av Göteborgs nya hamnterminal har nu startat. 1.500 pålar ska slås ner i berget i Arendalsviken.

Partnerskap. Stena Bulk utökar sin verksamhet i Asien genom nytt joint venture med Bay Crest Management.

Debatt. I ett debattinlägg påpekar Olof Widén på Rederierna i Finland att sjöfarten minsann har stora krav på att minska sina utsläpp som svar på uppgifter i finsk media som påstår motsatsen.
Självservice. När de automatiserade portarna står klara i containerterminalen i Göteborg kan man ta emot dubbelt så många lastbilar.

Helägd. Gasum tar över resten av aktierna i LNG-leverantören Skangas.

Transparens. Med hjälp av Port CDM kan ett rederi bland annat få information om en hamns fordringar.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50