torsdag 21 januari 2016
Executive Meeting. BNP-tillväxten fortsatt stark i världen och Iran öppnar nya möjligheter.

Förnyas. Viking Line bygger om passagerarutrymmen i tre fartyg för åtta miljoner euro.

Fler avgångar. Destination Gotland möter den hårdnande konkurrensen med fler sommaravgångar och extra lastkapacitet med roro-fartyget Gute under högsäsong.

Starkt. Allt utom tågtrafiken ökar i Ystad Hamn, landets tredje största passagerarhamn.

Uppgraderas. Wärtsilä levererar ny bryggutrustning och nytt reningsverk till The World.
Kritik. Två veckor efter id-kontrollernas införande kvarstår Scandlines beslut att kräva svenska staten på ersättning för de 25 miljoner kontrollerna kostar bolaget.

Tillbaka. I mars är Silja Europa åter i Tallinks trafik mellan Helsingfors och Tallinn efter en charter som hotellfartyg på södra halvklotet.

Expanderar. Cargotec stärker sitt engagemang på service- och mjukvarusidan genom företagsköp.

Befäst position. Wallenius Wilhelmsen Logistics tar over samriskbolag med 10 anläggningar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50