onsdag 20 mars 2024
Kollision. Danska myndigheter utreder en incident utanför Danmark med ett tankfartyg på väg att lasta rysk råolja. Fartyget misstänks tillhöra den så kallade skuggflottan som transporterar olja i strid mot internationella sanktioner.
Bokslut. Efter en historiskt stor förlust 2022 landade Gotlandsbolaget på plus år 2023, med ett rörelseresultat på 161 miljoner.
Affärsavtal. Stena Bulk har beslutat att ingå ett partnerskap med en icke namngiven investerare från Mellanöstern som delägare i rederiets befintliga IMOIIMAX-tankfartyg.

Gröna bränslen. Erik Thun AB har skrivit under en avsiktsförklaring med tyska bolaget Electtrochaea för att inleda förhandlingar om köp av e-metan till rederiets LNG-drivna fartyg.
Försvar. I torsdags inrättades Försvarsmaktens fartygsuttagningskommitté. Syftet är att säkerställa att totalförsvarets behov av fartygskapacitet tillgodoses.
Försäljning. ESL Shipping har tecknat en avsiktsförklaring om att sälja sina två supramaxfartyg Arkadia och Kumpula till ett turkiskt rederi- och logistikföretag.

Fartygsdop. I fredags döptes Gripper, det första CTV-fartyget som beställts av American Offshore Services, A-O-S, ett bolag som drivs genom ett partnerskap mellan svenska Northern Offshore Group och en amerikansk aktör.

Förhandling. Efter utdragna förhandlingar tecknades ett nytt avtal för isbrytarnas besättningar i onsdags kväll. Men från fackligt håll ser man en risk att anställda lämnar verksamheten.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50