onsdag 8 april 2020
Granskas. För att få underlag till en svensk handlingslinje i frågan har två myndigheter fått i uppdrag av regeringen att samla data om tvättvatten från skrubbersystem. Branschen bjuds nu in att delta i arbetet.

Färjerederi i förändring. ”Vi har ingen möjlighet att fortsätta så som det var innan corona”, säger Carl Mårtensson, presschef på Stena Line.

Steel cutting. Byggnationen av Tallinks LNG-drivna färja MyStar har påbörjats i Raumo.

750 påverkas. Stena Line permitterar och varslar fler, nu inom trafiken på Irländska Sjön.

Coronafritt. På isbrytaren Ymer får ingen ny besättning komma ombord som skulle kunna vara sjuk i corona.
Utveckling. Göteborgs hamns digitaliseringsarbete har gynnats av coronakrisen.

Möjlig ombyggnad. Om Stena Roro får en beställning så omvandlar man färjan Stena Saga till ett sjukhusfartyg med 520 sjuksängar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50