torsdag 14 februari 2013
Finansiella muskler. Svenska Skeppshypotek har ett bra 2012 bakom sig och vill växa på nya områden.

”Tyvärr ser vi ett behov”. Regeringen vill att svenska fartyg ska få ett starkare skydd mot piratattacker.

Farligt gods. LNG-transporter genom Stockholm välkomnas inte av alla, men kan i framtiden istället komma att transporteras sjövägen.

”Folk var helt galna. ” Kryssningsfartyget som i fyra dygn drev omkring utan fungerande avloppssystem och med begränsat matförråd är nu i hamn.

Med sprit i tankarna. Stena Line hoppas att metanol blir ett fullvärdigt alternativ till LNG.
”Naturlig utveckling. ” Cargotec vill bryta ut MacGregor för att på sikt skapa en fristående och börsnoterad koncern.

Sagan är all. SRAB som länge dragits med problem och som sedan snart ett år inte haft några fartyg har nått vägs ände.

Redovisar dystra siffror. Det anrika norska rederiet firar 120-årsjubileum med stort underskott.

Vad handlar din forskning om? Doktorand på Chalmers förklarar varför just han belönades med årets Kaj Rehnström-stipendium.

Växer inom offshore. Ökade orderingången med 45 procent till EUR 1.453 miljoner på en i övrigt svag totalmarknad.
Onormalt många olyckor 2012. Transportstyrelsen rekommenderar branschen att upprätta förslag till handlingsplan.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50