torsdag 5 september 2019
Omdanare. Hans Hederström planerar att använda sin professur på Chalmers till att i grunden förändra hur man bedriver vidareutbildning av aktivt befäl.

Sju släppta. Stena Bulk bekräftar uppgifterna om att sju av 23 besättningsmedlemmar har släppts fria.

Hoppfullt. Sju av de totalt 23 besättningsmedlemmarna på Stena Impero uppges vara på väg att släppas fria.

Gröna fartyg. Med Furetanks senaste beställning opererar Gothia Tanker Alliance sju LNG-drivna 17.999-tonnare 2021.

Snabbare utveckling. Echandia och Vattenfall samarbetar för att påskynda introduktionen av eldrivna färjor med avancerad laddnings- och batteriteknik.
Vägledning. Seko ger ut en handbok för förtroendevalda och medlemmar som ger konkret vägledning i arbetet för en sjöfart fri från kränkande särbehandling.

Bioolja. Fjärrvärmebolaget Stockholm Exergi upphandlar närapå CO2-neutrala sjötransporter.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50