lördag 9 maj 2020
Ny maxnivå. Konkurrensneutralitet hägrar med beslut på MEPC70 om global reducering av svavelutsläpp från år 2020.

Internationellt intresse. Efter larmrapporterna om kränkande behandling av ombordpraktikanter har en svensk online-utbildning i likabehandling tagits fram.

Storaffär. Tre japanska rederier samlar sina containerverksamheter i nytt bolag. Väntas ta 7 procent av den globala containersjöfarten.

”Miljövinst”. Genom samarbete ska Team Lines och Thor Shipping & Transport flytta över gods från land till sjö.
Frihandel. Från årsskiftet kan det bli enklare och billigare att skeppa varor till och från Kanada.

Tvåstegsraket. MEPC70 har accepterat NECA, nu är det upp till MEPC71 att definitivt besluta om genomförandet.

Ny affär. Concordia Maritime ingår ännu ett ”sale and leaseback”-avtal för ett av sina fartyg, som kan fortsätta sysselsättas i rederiets Suezmax-pool.

”Optimerar”. Startar helt ny linje mellan Göteborg och Rotterdam, samtidigt som man minskar kapaciteten på linjen Göteborg-Zeebrugge.
”Stordriftsfördelar. ” Smålandshamnar AB har nu officiellt tagit över driften av Västerviks hamn.

Snart klar. Innan årsskiftet räknar Scandlines med att ha slutfört sitt program med att förnya tonnaget på leden Gedser–Rostock.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50