onsdag 9 augusti 2023
Tågfärjor. Tågfärjorna mellan Trelleborg och Tyskland är enligt infrastrukturministern viktiga ur ett bredskapsperspektiv och som redundans vid störningar på Öresundsförbindelsen. Därför har regeringen nu gett Trafikverket i uppdrag att föreslå åtgärder för att säkra trafiken.
Farledsavgifter. Finlands regering vill stärka landets exportindustri genom att göra den tidigare temporära halveringen av farledsavgifterna permanent från år 2025. Det meddelar kommunikationsministeriet. 
Försäljning. Concordia Maritime har ingått avtal gällande försäljning av produkttankfartygen Stena Premium och Stena Progress. Efter försäljningen består rederiets flotta av enbart ett fartyg, Stena Polaris.

Isbrytare. Under hösten kommer Sjöfartsverkets isbrytare Frej, Ymer och Ale att besöka fem olika städer under en Sverigeturné. Syftet är att få fler att intressera sig för att arbeta med sjöfart.
Fartygsbrand. Det branddrabbade biltransportfartyget Fremantle Highway bogserades i måndags 66 kilometer bort från platsen i Nordsjön där fartyget var när en brand bröt ut ombord natten mellan den 25 och 26 juli.

Miljö. FN:s sjöfartsorganisation IMO antog idag en strategi om minskade växthusgasutsläpp, som skärper sjöfartens klimatmål och stakar ut riktningen för fortsatt utveckling av styrmedel.
Nysatsning. Just nu arbetar det nybildade svenska rederiet Lakeway Link med att charta in fartyg för den nya rutten för tung trafik mellan Mälardalen och Polen. Under Almedalsveckan i Visby berättade grundarna om möjligheterna och utmaningarna för det nya rederiet som drar igång trafiken i januari.
Olycka. Erik Thun AB:s torrlastfartyg Helge har reparerats och är nu tillbaka i trafik efter kollisionen i september förra året.

Arbetsmarknad. Åtta donsörederier meddelade under fredagseftermiddagen att man lämnar Sjöfartens arbetsgivarförbund, SARF. Anledningen uppges vara att man vill hitta nya sätt att säkra sjöfartsindustrin för kommande generationer.
Almedalen. Sjöfartens roll för Sveriges försörjning, kompetensfrågan och elektrifiering blev stora frågor vid den maritima mötesplatsen under Almedalsveckan. Många noterade också att sjöfarten tog ovanligt stor plats i de politiska diskussionerna.
Politik. Regeringen tillsätter en utredning för att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och öka antalet svenskflaggade fartyg. Det skriver bland andra infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

Almedalen. För att säkra fri rörlighet till havs i en kris eller konfliktsituation behövs fler svenskflaggade fartyg och en större marin. Det sa marinchefen Ewa Skoog Haslum på ett seminarium om sjöfartens betydelse i fred, kris och krig under Almedalsveckan i Visby.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50