torsdag 23 maj 2019
Gå på sopor. Sex av Hurtigrutens fartyg ska konverteras till framdrift på en kombination av batterier, LNG och LBG gjord av bland annat fiskavfall.

”Triggar varandra”. Sirius fyller 25 år i år och bjöd till fest i hamnen på Donsö.

Nytt projekt. Efter omfattande tester med rotorsegel inleder Bore nu ett samarbetsprojekt för att med hjälp av vindkraft alstra elenergi ombord på fartyg.

Växer. Enligt färsk statistik från Trafikanalys har antalet svenskregistrerade handelsfartyg om minst 100 brutto ökat med 13 under fjolåret.
Storaffär. Northern Offshore Group etablerar sig i Storbritannien genom att köpa ett rederi med 25 CTV.

Kollektivtrafik. Nyligen genomförda sjömätningar i Stockholms skärgård gynnar bland annat Waxholmsbolaget.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50