torsdag 21 juli 2016
50. 000 dwt. Stena Imagination har levererats från varvet i Kina, den sjunde i en serie om tretton fartyg som opereras av Stena Weco.

Delar data. Flera stora aktörer inom hela shippingbranschen har gått samman för att snabba på implementeringen av LNG.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50