torsdag 27 mars 2014
Ryter till. Sjöfartsverkets styrelse vägrar skriva under trafikregleringsavtalet för Göta älv i dess nuvarande form – och vill se en högre bro mellan Göteborg och Hisingen.

Till Liverpool. Northern Offshore Services har tagit leverans av sin hittills största servicekatamaran, som går i charter direkt.

Dialogmöte. Politiker, redare och andra inom sjöfartsbranschen diskuterade sjöfart kring runda bord i Stockholm.

Tresiffrigt. Det finns idag över 100 LNG-fartyg levererade eller i beställning världen över, bland rederierna återfinns Viking Line, Tarbit, Terntank och Thun.

Hur är läget inför Swedish Maritime Day 2014? Samordnaren för mässan vill visa upp en bred maritim näring och är nöjd med programmet.

SBF till motattack. ”Ryktet om vårt vanrykte är betydligt överdrivet”, skriver Sjöbefälsföreningen, SBF, i en replik på Almegas utspel i förhandlingarna om nytt kollektivavtal.

Debatt. Sjöbefälsföreningen, SBF, sätter hela sin organisations goda rykte på spel genom oseriöst förhandlande där de obstruerar ett nytt modernt kollektivavtal inom Skärgårdsområdet, skriver Almega Tjänsteföretagen i en debattartikel.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50