lördag 9 maj 2020
Pensionsavgångar. Sjöfartsverket har ett stort rekryteringsbehov de kommande åren.

Nu i ARA. Gasum har nu även möjlighet att utföra bunkringsoperationer i Rotterdam med LNG-fartyget Coralius.

Positiv trend. De senaste åren har trenden för det svenska fartygsregistret vänt till det bättre, konstaterar Trafikanalys i sin rapport om den svenska sjöfartens internationella konkurrenssituation.

Koks i lasten. För andra gången i år har stora mängder kokain hittats i containrar ombord på ett MSC-fartyg vid anlöp i Philadelphia. Nu förlorar rederiet sina tullprivilegier i USA.
Ny ostkustlinje. Unifeeder börjar köra ny containertrafik mellan Norrköping, Gävle, Gdansk och Gdynia i augusti.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50