onsdag 24 februari 2021
Avgifter. Sjöfartsverkets styrelse har beslutat att inte höja farleds- och lotsavgifter som planerat den första maj.
Muddring. Under måndagen beslutade kommunfullmäktige i Luleå kommun att ge grönt ljus för projekt Malmporten. Därmed är ytterligare en viktig pusselbit på plats i ett av de största muddringsprojekten i landet i modern tid.
Rapport. Högre priser, osäkra arbetsvillkor och uteblivna miljösatsningar inom sjöfarten kan bli konsekvensen av att passagerartrafiken i princip stod still under förra året. Det visar en ny rapport från Transportstyrelsen.

Jämställdhet. Wista och IMO utför en kartläggning av könsfördelningen i den globala sjöfarten.
Virusutbrott. Ett större coronautbrott har gjort att varvet i finska Raumo tvingats stänga. Nu finns risk för en försenad leverans av Wasalines nybygge Aurora Botnia.

Uppföljning behövs. RSI har efter utförda inspektioner sammanställt en lista på områden ”med utvecklingspotential”.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50