tisdag 18 mars 2014
Stor utmaning. Sjöfartsverket får in 150 miljoner per år i svavelavgifter från sjöfarten – pengar som försvinner då tuffare svavelregler införs 2015. Myndigheten letar nu febrilt efter andra avgifter – för motsvarande intäkter ska in.

Lurar rederier. Transportstyrelsen bekräftar att två utländska rederier har fått falska fakturor i samband med hamnstatskontroller i Sverige – bedrägerierna är avancerade med riktiga underskrifter och stämplar.

Lågsvavlig. Den nya bunkerolja som Preem håller på att ta fram för trafik inom SECA blir billigare än marin gasolja.

Intressant. En ny typ av tyngre lågsvavlig bunkerolja kan bli det alternativ som isbrytarflottan går in för efter 2015.
Miljarder på spel. Sju projekt med koppling till svensk sjöfart eller svenska hamnar har ansökt om pengar från TEN-T-programmet.

Föll överbord. En sjöman föll överbord från ett litet lastfartyg i Nystads hamn och drunknade.

Teknologin finns. Rent tekniskt skulle det vara möjligt att bygga framtidens brygga redan idag, men det är snarare lagstiftningen som ännu ställer begränsningar.

Offshore. Västsvensk offshore möts i Mexikanska golfen när Floatels nya rigg installerar Chevron-rigg designad i Göteborg

Mer trafik. Gotlandsbåten har ansökt om kajplats för 2015 och flaggar för att man vill trafikera från maj till september.

Reafynd. Köptes in av det konkursdrabbade varvet P+S Werften för att ersätta färjorna Kronprins Frederik och Prins Joachim på linjen Gedser-Rostock

Byggstart 2015. Enligt Sjöfartsverket blir miljökonsekvenserna av projektet i slutändan positiva, även om det blir buller och påverkan på fisket under arbetets gång.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

2 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50