lördag 9 maj 2020
Global näring. Carl-Johan Hagman betonar bland annat IMO:s roll och tror inte på nationell särlagstiftning.

Klappat och klart. Sveriges Hamnar och Svenska Transportarbetareförbundet kom överens utan strid.

Hamnstrid. Konflikten mellan APM Terminals och Hamn4an ännu inte löst. Facket avvaktar dock med nya stridsåtgärder.

Stöd. Forskningen för ett renare Östersjön får en donation motsvarande närmare en miljon kronor från Viking Line.

Små förändringar. Stabil utveckling av godsflödena till och från Sverige där fem hamnar dominerar.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50