tisdag 5 maj 2015
Del av handlingsplanen. Regeringen har låtit en utredare komma med förslag på förenklingar för sjöfarten, däribland en förändring av fartygsregistret.

Extrem. Årets isvinter är nu officiellt över – en isvinter som började sent, slutade tidigt och innebar ovanligt få insatser.

Fartyg och flygplan. Kustbevakningen har fått tillstånd av Regeringen att hjälpa till med flyktingsituationen i Medelhavet. Väntar på besked från Frontex.

Sparåtgärder. Sverige hör till de länder som drabbas kraftigast av en planerad minskning av personalen inom MacGregor.
Mer på järnväg. Färre containrar passerade genom Göteborgs Hamn första kvartalet i år jämfört med fjolårets första tre månader – men energiprodukterna ökade.

Ny försäljning. Silja Festival säljs inte till Bridgemans utan till Medinvest.

Öppen igen. Torrlastaren Jongleur körde under söndagsnatten in i Göta älvbron och bron gick inte att öppna under stora delar av måndagen.

”Ökad flexibilitet”. Wärtsiläs maskin av typen 50DF är nu certifierad för användning av etan som bränsle.
Växer. Kuehne + Nagel intensifierar samarbetet med Helsingborgs Hamn. Planer finns på att öka godsvolymerna ytterligare.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50