torsdag 3 december 2015
Reduktionsmål. Ett nytt klimatavtal förhandlas fram i Paris, ett avtal som kan ha stor inverkan på sjöfarten.

En av fyrtio. Beskedet innebär att Sverige även under åren 2016-2017 ingår i organisationens högsta verkställande organ.

Tråkig trend. Trots att inte alla incidenter rapporteras väntas uppemot 1.000 fler incidenter i år än förra året.

Arktisk sjöfart. Samarbetsprojektet Arctic Simulator Training Program ska ta fram nästa generation simulator för realistisk vintersjöfart.

Synergieffekter. Fredrik Johanssons bolag sparar miljoner på gemensamma funktioner efter ägarskiftet.
Gott tillskott. Försäljningar bidrar till 80-procentig ökning av rörelseresultatet årets första nio månader.

Bättre kontroll. Ny generation av lastsäkringssystem för containrar baseras på mer digital övervakning.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50