tisdag 21 oktober 2014
Löpande kontakt. Försvarsmaktens stora underrättelseoperation i Stockholms skärgård har inte drabbat hamnarna – även om insatsen märks av.

Till Primorsk. NS Concord misstänks ha koppling till det misstänkta ubåtsintrånget, men enligt rederiet driver fartyget omkring i väntan på order att gå till Primorsk för att lasta råolja.

”No brainer. ” Enligt ACL:s vd Andrew Abbott tvingas rederiet flagga ut sina kommande fem fartyg om det inte blir någon tonnageskatt.

Effektivisering. Åtta inspektörer på Göteborgskontoret försvinner när Transportstyrelsen måste anpassa sig till utflaggningarna.
”Bara 4 kvar”. Inspektörerna på Göteborgskontoret är upprörda och kritiska mot Transportstyrelsens beslut om nedskärningar.

Minskade utsläpp. Skangass nya LNG-terminal har invigts i Brofjorden utanför Lysekil. Öppnar för bunkring till fartyg.

Marginell nedgång. Trots något färre anlöp behåller Stockholm en stark position inom kryssningstrafiken på Östersjön.

Skärpta rutiner. Göteborgs Hamn höjer beredskapen för att undvika ebolasmittan.
Lyssnat på kritik. Efter långa debatter har IMO beslutat att se över riktlinjerna för ballastkonventionen.

Nu kommer Kina. Carnival banar väg för Kina att komma in på marknaden för byggnation av stora kryssningsfartyg.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50