tisdag 5 juli 2016
”Mest energieffektivt. ” Sjöfarten behövs om utsläppsmål ska uppnås, men då krävs mer styrmedel och internationella regler.

Lära av Östersjön. Svenska fartyg har tvingats bli världsledande på grund av SECA. Något som Medelhavet kan lära sig av.

Olika språk. Kommunikationsmissar, trötthet och bristande utkik bidrog till kollisionen mellan Stena Jutlandica och Ternvind.

Prioriterades ner. Lotsen släpptes för tidigt och JRCC uppfattade inte omfattningen enligt SHK utredning av Sjöfartsverkets agerande i samband med olyckan mellan Stena Jutlandica och Ternvind.

”Mer och mer komplicerad”. Utredningen av kollisionen mellan Stena Jutlandica och Ternvind verkade relativt enkel till en början men växte snabbt.
”Oerhört viktigt”. Tillsammans med fyra universitet och pengar från Vinnova satsar Lighthouse på ett unikt postdoktorprogram.

Hur går det i Almedalen? Nyblivne chefen för Sjöfartsforum om välbesöka seminiarer, en engagerad bransch och heta frågor i Visby.

Fungerande. Vattenvägen finns där och kräver väldigt lite investeringar och underhåll.

”Orolig”. Fortsatt kritik mot förslaget till nya avgiftssystemet på seminarium om trafikslagens kostnader.

Miljöanpassad. Tallinks LNG-drivna nybygge Megastar kommer att levereras vintern 2017.
Visby-vimmel. Årets upplaga av Almedalsveckan pågår mellan 3 och 10 juli, och givetvis är Sjöfartstidningen på plats.

Reportage. Mycket har hänt under de dryga två år som Pia Berglund har varit vd för Svensk Sjöfart.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50