fredag 14 augusti 2015
”Oacceptabelt. ” Pia Berglund kritisk mot att landets kommuner får använda Sjöfartsverkets räddningshelikoptrar gratis – stor del finansierat av farledsavgifterna.

”Stabilt”. Vd:n Kim Ullman är nöjd med andra kvartalets resultat för Concordia Maritime.

Nytt fartyg. Dennis Maritime i Borgå har köpt en 4.000-tonnare och letar efter ytterligare fartyg.

”Utmanande marknadsförutsättningar. ” Moderkoncernen Viking Supply Ships AB gör ett svagt positivt resultat för årets andra kvartal, medan Transatlantic AB redovisar förlust.

Ny design. Bredare lastrum och bättre stabilitet ger stort lastintag i kombination med en energieffektiv skrovform.
Vad är det för stiftelse du är med i? Britta Patriksson, jurymedlem i ”Stiftelsen för unga kreativa krafter inom svensk sjöfart” om kristallvaser, unika idéer och lämpliga stipendiekandidater.

Byts ut. Två moderna och stora färjor ersätts av betydligt äldre tonnage i den estniska ötrafiken i väntan på ny operatör.

Reparerad. Stena Jutlandica har lämnat varvet Fayard i Odense och sätts nu åter in på linjen Göteborg–Fredrikshamn.

Ökad kapacitet. Trafiken i kanalen väntas öka med 50 procent fram till år 2023, men samtidigt har projektet mötts av kritik.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50