torsdag 11 april 2013
”Inte acceptabelt”. Enligt Skatteverket har befälens bemanningsföretag ingått skenavtal med kryssningsrederier utanför EES-området.

Tågpendlar lockbete. Inleder strategisk samverkan för att flytta över mer gods mellan Sverige och Spanien från väg till sjö.

Respit i några månader. STX Offshore & Shipbuilding som ansökt om skuldsanering får förlängd tidsfrist för sina lån.

”Extremt känsligt läge”. Stena Oil förnekar att smuggling förekommit men vill i övrigt inte kommentera händelsen.

Nybyggen på kommande. Scandlines koncentrerar sig på korta överfarter och redovisar gott resultat.
Positiva siffror. Kraftigt ökade containervolymer första kvartalet jämfört med motsvarande period förra året.

Omfattande upphandling. Driften av kemikaliekoncernen Kemiras produktionsanläggning tas över av dotterbolag till GDL.

Rekordsent. Isen har nått sin maximala utbredning och samtliga isbrytare är fortfarande igång, så även på Vänern.

”Hörsammat näringens oro”. Får 15.000 kronor av SUI för att ha avsatt extrapengar till praktikanters mönstringsresor.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50