torsdag 15 januari 2015
Nytt koncept. Sirius är i nyckelposition vid beställning av kombinerat LNG-bunkrings- och feederfartyg för långtidscharter till Skangass.

Kombinationsfartyg. FKAB har tillsammans med Sirius tagit fram kontraktsunderlaget för det LNG-fartyg som beställts för Skangass ship to ship-bunkring.

”Unikt i Europa. ” På onsdagen invigdes Chalmers senaste simulator, där kursdeltagarna ska lära sig att ansluta fartyg till landström.

Lågsvavlig bunker. För distribution av sin nya produkt på bunkermarknaden hyr Neste Oil in Sirius tankfartyg Lotus.
”Hybrid ready”. Stena RoRo installerar skrubber på Stena Forerunner och den långa chartern för Transfennica fortsätter.

Ekocoaster. Ett nytt fartygskoncept som tagits fram för Meriauras reducerar bunkerkonsumtionen radikalt jämfört med motsvarande konventionella standardfartyg.

Bästa på flera år. Ökade containervolymer och mer roro-trafik lyfte resultatet för Helsingborgs hamn.

Fraktar skogsprodukter. Swedish Bulks fartyg Swe Carrier har fått förnyat timecharteravtal med skogsbolaget Waldkontor.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50