lördag 9 maj 2020
”Väldigt roligt. ” Välkända varvet Avic Dingheng Shipbuilding ska bygga två produkttankfartyg på 7.999 dwt åt Sirius Shipping. Leverans blir om två år.

Ändrar om. Ska i fortsättningen bestå av en transport- och en energidivision, där oljedelen kan komma att skiljas av helt eller delvis.

Sjöfarten i budgeten. Tonnageskatten och pengar till id-kontrollerna hör till glädjeämnena i 2017 års budgetproposition. Däremot blir det ingen anslagsfinansierad isbrytning.

Miljonbelopp. Positiva reaktioner från HH Ferries på svenska regeringens löfte om att ersätta transportörer för kostnader i samband med id-kontroller.
Svårberäknat. Enligt Trafikanalys är det inte helt enkelt att uppskatta förändringar av utsläpp och fördelning mellan bunkertyper efter införandet av svaveldirektivet.

Störst i Norden. Nu påbörjas byggnationen av Södertälje kanal och sluss, som är en del av Mälarprojektet.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50