tisdag 12 maj 2015
Gemensam portal dröjer. Single Window, det gemensamma fartygsrapporteringssystemet för medlemsländernas nationella myndigheter som EU krävt, blir inte klart i tid.

Ingen efterfrågan. CMP:s satsning på pråmskyttlar mellan Malmö och Köpenhamn blev en flopp. Efterfrågan har varit så dålig att projektet nu läggs ner.

Skrubberinstallation. Wagenborg låter installera hybridskrubber på två roro-fartyg i trafik mellan Sverige och nordsjöhamnar.
Första och andra. Mein Schiff 4 är Meyer Turkus första leverans, men det andra fartyget i en serie på fyra.

Levereras 2019. Royal Caribbean beställer ett fjärde fartyg av Quantum-klass från Meyer Werft i Papenburg.

Första inline. Royal Caribbean låter installera den första inline-skrubberanläggningen av Alfa Lavals skrubbersystem PureSOx.

Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50