lördag 9 maj 2020
”Ytliga märken”. Sigrid drogs loss från grundet samma dag som grundstötningen. Dockas för extra kontroll i slutet av veckan.

”Svårt att förstå. ” Parterna fortsatt oeniga och strejk råder nu inom skärgårdstrafiken, där konflikten trappades upp ytterligare under tisdagen.

Nya order. Stena fyller på listan över nybyggen med sina fyra ropax-fartyg från Kina.

Uppköp. Två danska designfirmor med svenskanknytning blir en och får gemensamt kontor i Köpenhamn.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50