tisdag 21 januari 2014
Landjobb försvinner. Allt högre kostnader tvingar Viking Line att skära ned sin landorganisation med omkring 45 tjänster i Sverige, Finland och på Åland.

Oklart bevisläge. Trots att befälhavaren medger att han druckit går det inte att bevisa att han var såpass berusad att han kan fällas för sjöfylleri.

Minister på besök. Med den nya DP-simulatorn hoppas Chalmers attrahera både egna studenter och elever från den alltmer växande offshoreindustrin.

Stor koncern. Svenska skeppsmäkleriet Aquamarine köps upp av den brittiska mäklar- och sjöfartsservicekoncernen Clarkson.

Back in business. Destination Gotlands färja M/S Gotland är nu åter i trafik efter grundstötningen utanför Oskarshamn i början av året.
Trist årsdag. För precis tio år sedan kolliderade bulkfartyget Rocknes med en klippa och kapsejsade – 18 besättningsmän miste livet.

Störst. Vätterns största fartyg någonsin har fått sitt namn. Braheborg tar över Visingsöleden.

Bättre koppling. Bengt Ramne börjar ett nytt jobb på Chalmers för att stärka länken mellan industrin och forskningen.

Missnöjda. En nybyggd färja specialkonstruerad för Holmöleden skulle ha varit ett bättre alternativ än att köpa en nästan 40 år gammal begagnad färja, anser man på Holmön utanför Umeå.

Tuffa tider. Gör en förlust på SEK 7,5 miljoner för år 2013 efter att glastillverkaren Pilkington lade ned sin verksamhet från Halmstad.
Expanderar. Mark- och miljödomstolen har sagt ja till en utbyggnad av hamnen, och dessutom ska järnvägen till hamnen förstärkas och utvecklas.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50