lördag 9 maj 2020
Partikollen. Sverigedemokraterna vill satsa mer på de inre vattenvägarna och kustsjöfarten, bland annat genom att ta bort farledsavgiften.

Utsläpp. Den nya avgiftsmodellens miljöincitament kritiserades hårt av branschen. Nu har Sjöfartsverket tagit fram ett nytt förslag med fokus på bränsle och utsläpp.

Ingen samsyn. Föreningen Svensk Sjöfart anser inte att Sjöfartsverkets nya förslag på avgiftsmodell har tagits fram i samsyn med branschen.

Saturnus. Fartyg nummer ett av två för Sirius Shipping har sjösatts i Kina.

Åtgärdspaket. Blå Tillväxt riktar tre förslag till Regeringen som till liten kostnad kan göra stor skillnad för både svensk sjöfartsnäring och samhället i stort.

Hero. Nybygget Titus inleder trafik för Wallenius Wilhelmsen Ocean mellan Asien och Nordamerika.

Excellent. DNV GL uppmärksammar Carnival Corporations djupa engagemang i säkerhetsskolning.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50