tisdag 12 januari 2016
Renar iland. Scandlines väljer att rena tvättvattnet från skrubbrarna på sina två nyaste färjor i en anläggning iland istället för ombord.

Påbörjad. Ale har som första svenska isbrytare inlett årets isbrytningssäsong.

Liten nedgång. Det totala antalet passagerare med Viking Line minskade något under 2015.

Rekord. Wasaline noterar de största volymerna över Kvarken hittills sedan taxfreetrafiken upphörde under 1999.
Helägt. Företaget DeltaLangh, som tillverkar skrubberanläggningar med vattenreningssystem, tas i sin helhet över av Langh Tech.

Ostkusthamnar. Att bygga ut järnvägen i den omfattning som behövs lönar sig inte, sjöfarten är det enda rimliga alternativet menar Erik Froste och Erik Zetterlund från Ostkusthamnar i samverkan.

Spricka. Den stränga kylan förorsakade en skada i översta däcket på Amorella som repareras i Stockholm.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50