lördag 9 maj 2020
Sex utredningar. Scandinavian Star-branden var anlagd och polisen hade kunnat begränsa antalet misstänkta drastiskt redan i inledningen, menar utredaren Flemming Thue Jensen.

I topp. För femtonde året i rad anses regionen Stor-Göteborg ha Sveriges bästa logistikläge.

Hur var det på Samos? Josef Huld om att jobba som styrman under Sjöräddningssällskapets insats längs ”Dödens kust” på Samos och hur besättningen agerar när de undsätter flyktingar.

Färdigställdes 2015. Magne Viking är det första fartyget som godkänts av DNV-GL enligt IMO:s nya polarkod.

Kallt vatten. För tillfället är isutbredningen begränsad men ett högtryck kan göra att hela Bottenviken blir istäckt.
”Investerat stora summor”. Den samlade kollektivtrafikbranschen ser fram emot en dialog med regeringen kring kompensation för de kostnader som ID-kontroller ger upphov till.

Diplom. Chalmers studentkår utser Furetank till rederiet med den bästa sjöpraktiken 2015.

Lägre kostnader. Reducerade driftskostnader främsta skälet till Viking Line får ett ökat rörelseresultat för år 2015.

Fartygsskifte. Nordic Philip ersätter Ruth mellan Bottenviken och kontinenten.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50