tisdag 17 september 2019
Drönarattacken. Attacken mot hjärtat i Saudiarabiens oljeproduktion kan, trots sin allvarliga karaktär, i förlängningen få igång tankermarknaden, spår Kim Ullman.

Leverans. Varvet Avic Dingheng har överlåtit nybygget Ramelia till Älvtank.

Mycket verkstad. Att svenska rederier vidtar konkreta åtgärder för att uppnå klimatmålen framgår av det stora antalet fartyg i order med dual fuel-maskineri.

Elektronik. Nordic NC, en av Sveriges största leverantörer av marin elektronik, expanderar kraftigt genom att gå samman med två företag inom samma bransch.
Blackout. Stenas Polenfärja Stena Spirit drabbades av blackout och drev på grund. Dessutom stötte hon emot kabeldragningsfartyget NKT Victoria som låg förtöjt i hamn.

Motstridiga uppgifter. Oklart om polenfärjan Stena Spirit verkligen kolliderade med kabeldragningsfartyget NKT Victoria i Verkö hamn i går förmiddag.

Bunkring. Ternsund har bunkrat LNG från Kairos i Södertälje. På tre år har möjligheterna att bunka LNG förbättrats dramatiskt, anser Tryggve Möller.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50