torsdag 22 november 2018
Leverans. Produkt- och kemikalietankfartyget Saturnus har överlåtits till Sirius Shipping AB.

Visar upp sig. BRP öppnar sina fartyg för ombordbesök från högstadie- och gymnasieskolor för att attrahera unga till branschen. Sjöfartstidningen hängde på elever från Törnströmska gymnasiet i Karlskrona när de gjorde sitt studiebesök på Fox Luna.

Nya myndigheter. Finlands kommunikationsministeriums förvaltningsområde får en ny organisation inkommande årsskifte

Snabba ryck. Redare som vill söka ekobonus bör sätta igång förberedelserna bums, meddelar Trafikverket.

Debatt. Tre rederier samt Transportföretagen vill hjälpa till att locka elever till sjöfartsgymnasiet i Härnösand, som beslutats att lägga ner.
En miljon. Allt fler passagerare väljer Sjövägen i Stockholm.

Tre blir en. Kristdemokraten Hampus Hagman anser i en motion att riksdagen bör utreda möjligheten att slå samman de tre statliga trafikverksamheterna.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50