lördag 9 maj 2020
På gång. Express görs i ordning för sommaren på Östersjön, besättningen är redo.

Swap-avtal. Med start den 4 april kommer Stena Line och TT-Line att gemensamt öka turtätheten på linjen Trelleborg-Rostock.

”Miljön i fokus”. Styrsöbolaget har utsetts till årets skärgårdsrederi av branschorganisationen Skärgårdsredarna.

”Rätt riktning”. Förutsättningarna för sjöfart i Sverige går mot det bättre, visar rapport från Trafikanalys.
Uppåt. Resultatet efter skatt nästan 40 procent bättre förra året än 2014. Främsta orsak: reavinst vid fartygsförsäljning.

Landvinning. Finska Meritaito investerar i konvertering och fartygsköp med tanke på den internationella marknaden.

Sista pusselbiten. Den finska kontrollen över nordisk LNG-distribution stärks ytterligare när Risavika byter ägare.

Tillväxt. Passagerartrafiken går bra inom Rederiaktiebolaget Eckerö.
Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50