onsdag 19 februari 2020
Hamnsamarbete. Stockholm Norvik och Mälarhamnar har inlett ett samarbete för att öka inlandssjöfarten i Mälardalen. Något som kan möjliggöra pråmtrafik i området, likt den som finns ute i Europa.

Stabil utveckling. Godsmängden i Gävle hamn ökar stadigt sett över de senaste tio åren. De senaste tre har haft stabil godsnivå och samtidigt något färre anlöpande fartyg.

Sjökapten. Björn Pundars är sjökapten från sjöbefälsskolan i Åbo och tar i mars över rodret som prefekt för sjöfartshögskolan i Kalmar.

På drift. Torrlastaren Alta blåste i helgen iland vid Irlands Atlantkust. I ett och ett halvt år har fartyget drivit över Atlanten utan bemanning.

Överflyttning av gods. Om allt gods som körs genom Skåne transporterats till sjöss finns stora miljövinster, enligt en studie från Region Skåne och Göteborgs universitet. Men det finns hinder i hur sjöfarten ska konkurrera prismässigt med lastbilar.
Fullsatt. Under två dagar fick 170 seminariedeltagare lyssna på ett 20-tal föreläsare i teman som godset, arbetet och klimatet.

Fototävling avgjord. Hela tre av de fem vinnarna i finalen av Nordisk fototävling för sjöfolk var svenska bidrag.

Nybygge. Under traditionella former kölsträcktes Aurora Botnia på varvet i Raumo under torsdagen.
Nya platsannonser

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50