lördag 9 maj 2020
Vinnare och förlorare. Hamnkonfliktens andra dag är snart över, men hur konflikten slår mot hamnarna varierar stort.

I Landskrona. Nybygget Visborg anlöper för första gången en svensk hamn efter resan från varvet i Kina.

Upp och ner. Containervolymerna fortsätter att öka i Göteborgs hamn samtidigt som roroterminalen och energihamnen backar något.

Hamnar emellan. Södertälje Hamn och APM Terminals Gothenburg startar samarbete kring godstransporter på järnväg och vatten.
Nya rön. Gåtan om monstervågors uppkomst är kanske ett steg närmare sin lösning tack vare nya upptäckter av en grupp forskare i Storbritannien.

Nya platsannonser

3 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

3 månader Luleå Hamn AB, Luleå

1 månad Tarbit Shipping AB, Skärhamn

1 månad Alba Tankers, Göteborg

1 vecka Nordic Storage, Oskarshamn

1 vecka Tallink Silja Line, Stockholm

1 månad TT-Line, Trelleborg

1 vecka LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50