lördag 9 maj 2020
Rapport. Enligt ny utredning finns det potential för att flytta över gods från väg och järnväg till köl, men då krävs styrmedel och strukturella åtgärder – liksom en nationell samordnare.

Ingen lösning. Konflikten i Göteborgs hamn fortsätter med att APM Terminals varslar om uppsägningar och Hamn4:an om fortsatta stridsåtgärder.

Försvar. Sjörättsjuristen Sten Göthberg om vikten av att stärka sjöfartsskyddet och marinen och att skapa förutsättningar för fler svenskflaggade fartyg.

Svensk flagg. Nybygget Furuvik kommer att ersätta Nordanvik i Finncements cementtransporter från fabriken i Pargas.
Digitalt. Gävle Hamn blir landets andra hamn att ansluta till det digitala inrapporteringssystemet.

Planetnamn. Vägfärjan Saturnus på Gullmarsleden får sommaren 2017 sällskap av en färja som namnges efter planeten Neptunus.

Rekordår. Under 2016 transporterade Tallink fler passagerare än någonsin tidigare.

Inlandssjöfart. De två tyska lotsfartyg som Dockstavarvet ska leverera hösten 2017 blir de första som byggs i Sverige enligt regelverket för inlandssjöfart.
Tungt år. Clarksons genomgång av sjöfartsmarknaderna under det snart gångna året bjuder inte på uppmuntrande läsning.

Sjövägen. Genom att ta in så mycket som möjligt av containertrafiken med fartyg avlastas väg och järnväg, meddelar Stockholms Hamnar.

Expansion. Evac Group expanderar inom sektorn för marina avfallshanteringslösningar genom köpet av Uson Marine.

Utökar. Startar ny roro-linje på Östersjön i slutet av januari 2017.

Skuldbörda. Sydkoreas varvsindustri står inför stora utmaningar 2017, uppger Bloomberg.

Nytt fartyg. Smyril Line avtalar om köp av roro-fartyg från Bore och öppnar en ny roro-linje på Nordatlanten.

Inga misstankar. Sjöpolisen lägger ner den förundersökning som man startade efter att torrlastaren Asko gått på grund.

Förstärkning. Den nya färjan i Göteborgs hamn, som inledningsvis ska trafikera Stenpiren-Lindholmen, kan få elhybriddrift.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50