onsdag 1 februari 2023
Nya regler. I somras fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att lämna förslag till regler som gör det möjligt att inrätta regionala skyddsombud till sjöss. Nu har slutredovisningen lämnats in.

Undervattensbuller. IMO pekar på att den kommersiella sjöfarten bidrar avsevärt till undervattensbuller, som kan ha negativa effekter för marint liv. Nu finns förslag till åtgärder för att minska ljudföroreningarna.
Nybygge. Det tyska rederiet TT-Line har nu satt in nybygget Peter Pan i linjetrafik. Fartyget gjorde sitt första anlöp i Trelleborg under tisdagen. Peter Pan är det andra av rederiets två så kallade Green Ships med LNG-drift.

Ny linje. I april anlöper islandsägda Samskip för första gången APM Terminals i Göteborg. Det blir startskottet för rederiets stora kortsjösatsning mellan Göteborg och Europa.
Statistik. Godsvolymerna i Stockholm Norvik Hamn bara fortsätter att öka, det samtidigt som hela Stockholms Hamnar blickar tillbaka på ett år med både ökade passagerarantal och höga godsvolymer – trots vikande konjunktur.
Hallå där. Carl-Johan Hagman har just utsetts till vd för japanska rederikoncernen NYK:s Europadivision, NYK Group Europe, med placering i London. Sjöfartstidningen ringde upp.

Trälast. Hamnen i Varberg hanterade förra året drygt 1.429.000 kubikmeter sågade trävaror – en ökning med 19,1 procent jämfört med föregående år.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50