onsdag 23 november 2022
Granskning. Riksrevisionens granskning av Transportstyrelsens tillsynsverksamhet visar på brister på flera områden. Tillsynen över nationell sjöfart kallar Riksrevisionen ”kraftigt eftersatt”.
Ägarbyte. Rederi AB Uman säljer en av sina tre självlossare. Listerland ska levereras till sin nya ägare i december.
Anlöp. I början av veckan gjorde Stena Ebba sitt första anlöp i Karlskrona, det efter den långa resan från varvet i Kina. Nu görs fartyget redo inför trafikstarten på linjen mellan Karlskrona och Gdynia.

Fördubblar kapaciteten. Under högsäsongen hoppar svenskflaggade Viking Cinderella in som andra fartyg på Viking Lines Helsingforslinje.
Passagerarsjöfart. Viking Line förvärvar 17,1 procent av aktierna i Rederiaktiebolaget Eckerö för en total summa om 10,3 miljoner euro.

Försvar. Förbered er för att kunna upprätthålla verksamheten vid störningar, var det övergripande budskapet till sjöfarten från Försvarsmakten och MSB under Svensk Sjöfarts höstmöte.
Klimat. Sverige har anslutit till initiativet Green Shipping Challenge som leds av USA och Norge och lanserades på klimatmötet COP27.
Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

2 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

2 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50