onsdag 1 april 2020
Allvarligt problem. Utländska sjömän har stött på stora problem vid av- och påmönstring i Sverige, något som ett förtydligande från polisen nu borde eliminera.

Steel cutting. Stålarbetena på det första av Wallenius SOL:s LNG-drivna roro-fartyg har inletts i KIna.

Lättnader. Med anledning av coronapandemin förlänger Sjöfartsverket tiden att betala avgifter till myndigheten.

Satsar. Uppemot hundra nya tjänster blir det efter att finska Arnon etablerat sig i Sverige.

Lastbåt. Överstyrman Martin Söderberg berättar om sitt jobb på Galaxy i coronatider med mycket last och minimal besättning.
Olika åtgärder. Sveriges nordiska grannländer har infört en rad åtgärder för att stödja sin sjöfart under coronakrisen.

Osäkert läge. För matrosen Daniel Crona ställer coronakrisen till det extra mycket.

Sex månader. Giltighetstiden för sjömäns intyg och fartygs certifikat förlängs med 6 månader.

Nya platsannonser

4 veckor Sjöfartsverket, Norrköping

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

4 månader Luleå Hamn AB, Luleå

2 månader Tarbit Shipping AB, Skärhamn

2 månader Alba Tankers, Göteborg

3 veckor Nordic Storage, Oskarshamn

3 veckor Tallink Silja Line, Stockholm

2 månader TT-Line, Trelleborg

3 veckor LGM Engineering,
Följ oss på

Korsgatan 20
411 16 Göteborg · +46 31 712 17 50